Pappa groot maken

Matt.18:3 wanneer je je niet bekeert en wordt als de kinderen zal je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.

Jezus openbaart God als Vader en God openbaard zichzelf aan Hem als Vader Matt.3:17 deze is Mijn Zoon, de geliefde in wie ik een welbehagen heb. Daarmee staan de relationele verhoudingen vast.
Dit is onze identiteit, voortvloeiend uit de openbaring van God als Vader en Jezus als Zoon.
Het heeft geen zin om bij het koninkrijk aan te kloppen als verantwoordelijke volwassenen die zijn diensten aan komt bieden. Je bent een kind. Een kind doet taakjes in het huis van zijn Vader, maar het is geen dienstverband. De wereld biedt een arbeidscontract, met loon als vergoeding, maar daar kom je bij God niet mee binnen (Rom.4: 4-6).
Je bent een kind, je verdient helemaal niets, je krijgt Zijn liefde, bescherming, hulp, genade en cadeautjes, omdat Hij van je houdt. -Omdat Hij een goede Pappa is. -Omdat Zijn naam is “barmhartig, genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw” Ex.34:7 en anders handelen kan Hij niet.
Het Hebreeuwse woord barmhartig “rachum” komt van de stam “Rechem”, dat spreekt van : “verbonden met hen die hulp behoeft, zoals een Moeder verbonden met haar ongeboren kind; een verbintenis die nooit ophoud;  innerlijke bewogenheid”.  Zelfs Zijn naam spreekt over de relatie God de Vader met de mens-kind.baby-84639_960_720

In tegenstelling tot ons aardse bestaan is deze hemelse identiteit als kind blijvend.
Zelfs als we in geloof de mannelijke wasdom bereiken die Hij voor ons heeft bedoelt (Ef.4:13) dan nog zijn wij kind, ook al zijn we volwassen in geloof.
Als we verandert worden naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis, dan nog zijn wij in Jezus Christus aangenomen als zonen (Gal.3:26). Kinderen lijkend op God de Vader Rom.8:29 gelijkvormig aan het beeld Zijns Zoons, bijna als God, en nog steeds zijn wij kind.
De heilige Geest die we hebben ontvangen is een Geest van het Zoonschap (Rom.8:15) .
De heilige Geest zelf helpt ons om kind te zijn; die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn.
Zoals God zijn Vaderschap nooit verandert, zo verandert onze identiteit als kind nooit.
Dus kunnen we er maar beter heel erg goed in worden: “kind zijn”.
Gering en klein als een kind Matt.18:4 wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen.
Want in onze identiteit als kind, maken we Hem grootst als Pappa.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s