De getrouwe en Waarachtige

8452131d30648c793bac8cde74d50e2cOpenb.19:11 “het Woord Gods”. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

Maar weinig mensen in de Bijbel zien de hemel geopend, slechts Ezechiël, Stefanus en nu Johannes. We hebben dus te maken met een bijzonder moment.
Wel komt er door de hele Bijbelgeschiedenis heen van alle uit de hemel: vuur, storm, hagel, maar ook Gods stem, manna, de Heilige Geest als een duif en nu komt de Getrouwe en Waarachtige.
Tegen Nicodemus zei Jezus het al: Joh.3:13 “Niemand is opgevaren naar de hemel, dan wie uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen”. Jezus is de enige die vrije toegang heeft om naar binnen te gaan en uit de hemel af te dalen, naar ons toe.

Bij zijn leven hier op aarde heeft Jezus zich geopenbaard als ; het Woord, het Lam Gods, de weg, de waarheid, het leven, het brood, levend water, de goede Herder en nog een heleboel meer.
Waar het me nu even om gaat is, dat al deze geopenbaarde functies, direct betrekking hebben op hetgeen Jezus wil doen en zal doen, voor ons in het hier en nu. Deze functies heeft Hij in ons dagelijkse leven. Maar in openbaringen komt de nadruk te liggen op de functie van Getrouw en Waarachtig, dit kroont de wijze waarop Hij vonnis velt en oorlog voert.

Later zal ik belichten hoe we naar vonnis en oordeel kunnen kijken, want dat zijn lastige onderwerpen, maar nu wil ik aanstippen waar het toe leidt. Wereldse oorlogen zijn lelijk, onrechtvaardig en vol van pijn. Gods oorlog is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze die op de aarde geworpen is en rond gaat als een briesende leeuw. De onwaarheid van ‘de leugenaar van den beginne’ wordt geoordeeld door de Waarachtige; de ontrouw van de boze wordt gevonnist door de Getrouwe. En de boze kan geen stand houden, want er is geen waarheid in hem, misleiding en verraad is zijn handelsmerk. Voor hem is er geen plaats meer als de Theocratie van God overwint en de Koning der Koningen de troon bestijgt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s