Een kijkje in de hemel

25617aa3c33553c3664a5b58ee9d9a18Openb.4:9 wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: U, onze Here en God, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
5:8 toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.
11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

Dit is een kijkje in de hemel.
In deze teksten staan de 24 oudsten centraal, wie zijn zij?
Het woord ‘oudsten’ doet denken aan functiebekleders in de gemeente Gods, maar ik ben van mening dat het hier niet om mensen gaat maar om engelenvorsten, om de volgende redenen.
In het vorige stuk noemde ik al Michael die de schare ter zijde staat. Hij wordt ook 1 van de voornaamste der vorsten genoemd. God is de Here der Heerschare en in deze interpretatie zijn de 24 oudsten Gods Heerschare, waaronder Michael 1 van hen is.
Maar er zijn meer argumenten als deze indirecte afleiding, kijk naar de plaats en functie die deze oudsten hebben. Ze aanbidden God tezamen met de 4 dieren en hun positie is voor 10.000 tallen en 10.000 tallen van engelen.
Daarnaast brengen ze de gebeden der heiligen, het reukwerk, voor Gods troon. In het O.T worden het ochtend-, en avondgebed reukwerk voor God genoemd (Ps.141:2). De 24 oudsten brengen het reukwerk voor de mensen die het Lam heeft gekocht uit elke taal en natie. Deze mensen heeft Hij gemaakt tot een koninkrijk, priesters die als koningen zullen heersen op de aarde (4:10).
De mensen hebben een andere rol als de 24 oudsten. Het is aan de mensen gegeven om de schalen met reukwerk te vullen. Laten onze gebeden, aanbidding en lofprijs, lieflijk en welgevallig voor Zijn aangezicht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s