Hoor, zie en voel.

Jes.6:19-1 Cor.2:9-10
Direct2f85f7346a938a6e7467d2c4ce69231f na het roepingsvisioen van Jesaja waarbij hij indrukwekkende beelden ziet van god, wordt Jesaja naar Juda gestuurd met de woorden :”Zeg tot dit volk: jullie horen aldoor- maar verstaan niet, en zien aldoor maar merken niet op”.
Waar Jesaja in het bovennatuurlijke zag, serafs die riepen ‘heilig, heilig, heilig’ zodat de deurposten van Gods huis beefde en het huis met heerlijkheid vervuld werd-  zag het volk niets!
Het volk van God keek met natuurlijke ogen, ze luisterden met natuurlijke oren. En God zegt hun harten zijn vet geworden, hun oren doof en hun ogen dichtgeplakt. God verwijt hen dit.
Gods volk, Zijn kinderen, zijn gemaakt om te wandelen in Gods Geest. ‘Designed’ en bestemt om te zien wat Hij ziet, te horen wat Hij spreekt, te voelen wat Zijn hart voelt. Gemaakt om te functioneren naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis, in Zijn Geest.
1 Cor.2:9-10 Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, (dat is) al wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben, want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
Met natuurlijke oren kunnen wij niet horen wat God heeft bereid. Natuurlijke ogen merken niet op wat God doet en zien Zijn heerlijkheid niet. In een menselijk hart kan niet opkomen wat de Geest van God slechts kan openbaren, want het is slechts geestelijk te verstaan. Daar zijn Gods kinderen voor bedoelt om in dat Geestelijke van God te horen, zien en voelen, en wanneer ze dat niet doet uit God daar Zijn klacht over.
Gebed: Heer vergeef ons te tekortschieten en leidt ons door Uw Geest om te zien, te horen en te voelen wat U ons wil vertellen; om met U te communiceren en in een liefdevolle relatie te staan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s