Mijn bekwaamheid is van God.

6aabb4f6315439808f5d26c062e44e8bEx.4:15 ‘Ik zal zijn met uw mond en Ik zal u leren wat gij moet doen’.
Het feit dat God je een opdracht geeft maakt je nog niet bekwaam.
Wanneer we in de wereld een sollicitatiegesprek voeren, moeten we zo veel mogelijk aantonen wat we kunnen, hoeveel ervaring we hebben en welke resultaten we hebben gescoord. Maar in Gods koninkrijk gaat het er heel anders aan toe.
God kent de jaren van Mozes karaktervorming, Hij weet hoe Mozes denkt, handelt en reageert. Mozes hoeft niets te bewijzen tegenover God, hij hoeft geen C.V op tafel te leggen. God zegt zelfs niet tegen Mozes dat hij de kwalificaties heeft die nodig zijn voor de job, Hij zegt dat Hij Mozes zal leren wat Mozes mag zeggen en doen.
En er is nog een aspect om bij stil te staan, er zijn geen andere kandidaten. God zegt niet : Oké Mozes als jij de job niet wil, voor jou 10 anderen. Sterker nog, wanneer Mozes vraagt om een andere kandidaat wordt God boos (Ex.4:14).
God wil geen ander, wanneer Hij jou vraagt iets te doen, dan bedoelt Hij echt dat Hij jou voor deze opdracht wil gebruiken en niemand anders. We mogen ons klein en onbekwaam voelen, maar het is God die ons bekwaam maakt.
2 Cor.3:5 ‘onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond’. Deze tekst heb ik al heel wat keren in geloof uitgeroepen naar God. Het kind in mij piept nog heel vaak “dat kan ik niet”,  wanneer er iets van mij gevraagd wordt. Maar mijn geloof en vertrouwen in God overwint het elke keer weer van mijn angst.
Het gaat niet om mijn vermogen om iets te doen, maar om Gods vermogen om het met mij te doen.

bevestiging

c508dcd39c1b426a33427390ee13921c
bron: sermonquotes.stfi.re

Wie een opdracht van God krijgt, een woord of een profetie wil dat graag bevestigt zien.
Maar wat doe je als de bevestiging niet vooraf komt maar achteraf?
Dat overkwam Mozes. Ex.3:12 ‘dit zal u een teken zijn dat Ik u gezonden heb; wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg’.
En dan krijgt Mozes nog 3 wondertekenen. Hij werpt zijn staf op de grond en het wordt een slang, hij pakt de slang op en het wordt weer een staf in zijn hand. Hij steekt zijn hand tussen zijn kleed en het is melaats, hij steekt hem terug en het is rein. Hij giet Nijlwater uit en het wordt bloed. Dit zijn tekenen die hij in de praktijk voor farao mag gebruiken.
Deze wondertekenen zijn ‘als lopen op het water’, God heeft de tekenen laten zien en dan komt dat spannende moment dat hij ze mag gebruiken. En je voelt de spanning erdoorheen. Het is als handen opleggen, bidden voor zieken of spreken in tongen. God heeft gezegd dat we dat mogen doen en dat Hij er doorheen werkt, maar voor ons is het ‘als lopen op water’. Het resultaat van uitstappen in deze dingen is niet aan ons, het is Gods werk. Farao zal Mozes zijn wondertekenen niet aannemen, ze zijn van God maar het resultaat lijkt op het oog uit te blijven.
Slechts achteraf, wanneer Mozes weer op deze berg zal staan, weet hij of hij goed gewandeld heeft.
Onze wandel kan niet afhankelijk zijn van wonderen en tekenen. Het is geweldig wanneer we wonderen mogen meemaken, maar onze bevestiging komt van God.

De jaren van karaktervorming.

c48a2e40b4553516d4533e635f4ceaf5De Engel des Heren verscheen aan Mozes als een vuurvlam midden uit een braamstruik, Ex.3:2 en met die verschijning begint God met Mozes te praten.
Tot dat moment, waarbij Mozes misschien al bijna 80 jaar was, had hij een doel in zijn leven gehad; had de liefde en de bescherming van God op zijn leven gerust en had Mozes al van alles mee gemaakt. En toch gaat er iets nieuws beginnen.
God geeft hem een opdracht 3:10 “Ik zend jou tot….”.
In al die jaren daarvoor had Mozes geleefd naar de brede opdracht van God om Hem lief te hebben en Hem te eren als de Ene, enige God. Nu zijn we over het algemeen van mening dat in onze tijd dingen sneller gaan. God heeft haast, Hij wil zo veel mogelijk mensenlevens aanraken als dat Hij maar raken kan, want Hij houdt zo veel van mensen dat Hij niemand wil missen.
Maar ook in onze tijd zijn er vele zonen en dochters die nog geen persoonlijke opdracht hebben ontvangen. In hun spreekt de enorme breedte van Gods woord, dat is de richting waar ze zich aan houden. Dat zijn de jaren van karakter vorming.
Geen van de ervaringen en de dingen die Mozes daarvoor geleerd had, was weg. Het was allemaal kostbaar en bruikbaar in Gods ogen. Alles wat geweest was had hem gevormd en klaar gemaakt voor de opdracht die God hem nu, na al die jaren toe vertrouwde. Niet dat Mozes zichzelf bekwaam achtte voor die opdracht, maar God wist wat Hij in Mozes had gelegd en welk karakter zich in Mozes had gevormd.
Geniet van de jaren van karaktervorming en weet dat God alle dingen ten goede doet mee werken.

Goede keuzes

41f294af728cb534cd7dfe253a746910Gen.4:7 Als je niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uit gaat, maar waar jij over moet heersen.

Verkeerde keuzes zetten de deur open om te zondigen, leert God aan Kaïn.
Neem bijvoorbeeld deze situatie, Jezus maakt van water wijn voor de bruiloftsgasten te Kana. Daardoor was iedereen in de gelegenheid om nog veel meer te drinken, maar ze konden er ook voor kiezen om dat slechts in een bepaalde mate te doen, de keuze was aan hun. Jezus legde hen geen strobreed in de weg. Maar wanneer men te veel gedronken heeft is het zeer goed mogelijk dat sommige mensen zich daardoor vervelend gaan gedragen en in de problemen komen. Met alle gevolgen van dien.
Dan kan je de zaak niet omdraaien en zeggen “als Jezus geen wijn had gemaakt was dit niet gebeurd”. Het is onze verantwoordelijkheid om goede keuzes te maken en ‘te heersen over…’.
Dit is namelijk onze allereerste opdracht die we van God mee krijgen in Ge.1:26 “Heers over de schepping”, dat betekend ALLES wat geschapen is, inclusief de slang! De boze met al zijn verleidingen is gewoon door God gemaakt.
Deze opdracht om te ‘heersen over’ heeft God niet over boord gegooid omdat de mens ooit een verkeerde keuze heeft gemaakt. In Christus is dit geen onmogelijke opdracht, want Hij regeert vanuit de hemelse gewesten aan de rechterhand van de Vader, boven alle overheid en macht (Ef.1:20-21). Hij geeft ons de vrijheid terug om goede keuzes te maken en te heersen over onze neiging om verkeerde keuzes te maken.
Gebed: Heer help ons te zien welke goede keuzes wij kunnen maken en help ons om in Uw autoriteit te staan ten opzichte van de verkeerde keuzes die we kunnen maken.