Gods verbondstrouw

Bij Noach zie je na de zondvloed iets bijzonders gebeuren. God spreekt met Noach en zijn nageslacht, en als 1ste herhaald Hij de beloften die Hij aan de mensen heeft gegeven toen God de mens schiep.
Gen.9:1-3 “Wees vruchtbaar en wordt talrijk”; met dat verschil dat er vrees voor de mensen bij dieren zal zijn. De duivel had zich immers van een slang bedient om de zondeval te bewerkstelligen en hiermee sloot God dieren als mogelijkheid af voor de boze om zich nog eens op die manier te manifesteren.
v3.”Alles wat zich roert zal tot spijze zijn, behalve vlees waar bloed in zit, en alle groene spijze mag je eten”.  Tot zo ver geen nieuwe beloftes van God aan de mens, hooguit consequenties die voortvloeien uit bloedvergiet.
Dit zijn Gods beloftes aan de mens. Die beloftes zijn “ja en amen”,  maar de mens heeft invloed op de uitkomst van die beloftes. Hij heeft een vrije keuze om te kiezen voor het goede, dat zet de zegen van de belofte vrij, en de mens kan vrijelijk kiezen voor het verkeerde, wat de consequenties daarvan vrij zet. Tot zo ver niets nieuws.

Maar dan zegt God v8 “Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht- v11. Dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven”. Als teken van dit verbond geeft God de regenboog.
Aan deze eenzijdige belofte, die enkel van Gods kant wordt gegeven en niets van de mens wordt gevraagd, kleven geen consequenties. Er is niet zoiets als ‘wanneer de mens dit of dat doet, dan geldt deze belofte niet meer’. Deze specifieke belofte noemt God een verbond. Een belofte die niet wordt gebroken door verkeerd handelen van de mens.
God is niet alleen trouw aan Zijn beloftes, maar in Zijn naam openbaard Hij ook nog eens specifiek dat Hij trouw is aan Zijn verbond. In Ex.34 roept God zijn naam voor Mozes uit en 1 van de namen die God uitroept is “חָ֫סֶד hesed”,  wat betekend ‘verbondstrouw’. Dit is wie Hij is en wie Hij is geweest en wie Hij zal zijn.
Dat is indrukwekkend, want van de mens wordt gezegd dat geen van hen trouw is Rom.3:11-12. Ze hebben allemaal gezondigd, ze zijn allemaal afgeweken en alle mensen zijn strafwaardig. Als het van de mens af moet hangen zal geen enkel verbond stand kunnen houden. Er is niemand die zijn woord niet heeft gebroken of die in staat is onvoorwaardelijk zijn beloftes na te komen.
We doen ons best, ja, maar God weet wat voor vlees Hij in de kuip heeft. Vlees dat slechts door genade gered kan worden.
Gebed: Heer dank U wel voor Uw trouw.
-Vergeef ons alstublieft onze gebroken woorden en beloftes.
-Ik kies ervoor om iedereen te vergeven die zijn beloftes aan mij gebroken heeft.
-En geef ons alstublieft Uw ‘hesed’ in ons, door Uw heilige Geest, zodat we meer op U mogen gaan lijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s