Wie het Koninkrijk Gods wil zien….

“Zalig de armen van geest, want van hun is het Koninkrijk Gods”, Matt.5:3

Het woordje “zalig”, makarios in het Grieks, kan vertaald worden met “gelukkig, gezegend, gefortuneerd”. Maar wat moet je daar eigenlijk voor doen om dat te zijn en het Koninkrijk van God tot je eigendom te mogen rekenen? Wat betekend dat, ‘arm zijn van geest’?

Om daar een idee van te krijgen, is het van belang om te onderzoeken wat er verstaan wordt onder ‘geest’.
In de Bijbel wordt de menselijke geest in verband gebracht met “leven en dood’. B.V “Abraham gaf de geest en stierf”, Gen.25:8. De ‘pneuma’ verliet hem, of de ‘nismat hayim’, ‘de adem van leven’, die God in de mens geblazen heeft (Gen.2:7) was niet meer in Abraham’s vlees. Die geest keert terug naar God, die hem geschonken heeft (Pred.12:7). God is de oorspronkelijke eigenaar en gever van jou geest in je binnenste.
`Wij hebben geen geest van de wereld ontvangen, maar een Geest uit God`, 1 Cor.2:12.  Die Geest is vol van de dingen van God: licht, leven, waarheid, liefde, barmhartigheid en trouw. Het is niet de bedoeling dat we arm zijn van die Geest, want juist daaruit bestaat het Koninkrijk Gods (Rom.14:17-18)

Er zijn verschillende dingen die deze levensgeest kunnen aantasten.
In Ps.143:7 roept de schrijver het uit naar God: “antwoord mij toch snel want mijn geest bezwijkt”. Hartenleed tast onze zin om te leven aan, “door hartenleed wordt de geest wordt verslagen, Spr.15:13. De moeite en het lijden van de wereld kan onze geest alle reden ontnemen om te willen leven. Wie zich in beslag laat nemen door alle ellende wordt erdoor verslagen. Van mensen die aan een depressie lijden hoor je ook vaak dat ze het nieuws niet meer willen volgen want het is vol verschrikkelijke boodschappen.
De Bijbel brengt ook ‘waarheid’ met de geest in verband., kijk maar in Ps.32 “welzalig de mens in wiens geest geen bedrog is”. Leugens en bedrog zijn rovers van onze blijdschap en ondermijnen onze zin om echt te leven. De ‘vader der leugens’ (satan) zal je immers proberen te vertellen dat het allemaal geen zin heeft.

Wanneer de mens geen zin meer heeft in dit leven, is God bij machte om hem opnieuw enthousiast te maken. Ez.11:19 zegt dat God ons een nieuwe geest wil geven. En :“Zie, Ik breng geest in u en je zal herleven”, Ez.37:5.
Wie dus arm is aan zaken die de geest aantasten en vol van de Geest die God geeft, zal veel van het koninkrijk Gods zien.
Vertrouw op Gods antwoorden, in tijden van nood. Maak je niet bezorgt, maar ken Gods grootheid. Jaag waarheid na en laat je niet in met geesten die niet van God zijn, want daar is geen licht en leven in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s