Joh.17:11 Opdat zij 1 zijn. Heeft God gefaald?

Jezus bidt. Dit is Zijn enigste gebed wat zo gedetailleerd is opgeschreven, dus moet het van groot belang zijn. Waarom bidt Hij?
Vooraf gaande aan Zijn gebed verteld Hij zijn leerlingen dat er een andere tijd aankomt. Een uur, een tijd waarop degene die Hem gegeven zijn worden verstrooit in de wereld, waar zij verdrukking lijden 16:32-33. Dat klinkt niet als een prettig vooruitzicht, maar vanuit Jezus zijn helikopterview zegt Hij: “Wees niet bang, er is licht aan het andere eind van de tunnel”. Ik heb de wereld overwonnen 16:33.

Na het gebed gaat Jezus over tot aanschouwelijke les, Hij laat het de discipelen letterlijk doorlopen. Met z’n allen lopen ze door de Kedron beek naar de andere kant waar de tuin was 18:1.
De letterlijke betekenis van Kedron is ‘donker, troebel’. Het wordt ook wel het dal van Jehosafat genoemd, waar God de naties van de wereld zal oordelen Joel 3:12. Zoals de leerlingen door de beek Kedron, zo lopen wij door deze wereld, maar zijn niet van deze wereld zijn. En zoals het verhaal van de mens begint in een tuin, eindigt hij in een tuin waar de zoon des mensen Zijn leven in de handen van Zijn Vader legt om te betalen voor alle zonde van de hele wereld. De zonde die in de hof van Eden begon.

Tussen deze 2 gebeurtenissen in staat het Hogepriesterlijke gebed. Nu zou je misschien verwachten dat Jezus’ gebed zich zou concentreren op kracht en wapenuitrusting als we worden verstrooit in die wereld waar het duister en troebel is; waar de boze rondgaat als een briesende leeuw. Maar de verstrooiing is niet het probleem, die is volkomen in lijn met ons scheppingsdoel om te heersen over de aarde, haar te vervullen en te onderwerpen Gen.1:26-28. Aansluitend daarop het zendingsbevel in Marc.16:15-18 Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping,..”.
Jezus vraagt wel om ons te beschermen tegen de boze, maar Hij weet dat Zijn Vader het zal doen. Tijdens zijn leven heeft Hij de leerlingen bewaard. Ook al zijn ze vele malen verbaal aangevallen door Farizeeërs, sadduceeërs en Schriftgeleerden; ook al liepen ze het risico met Jezus te worden gestenigd of voor executie overlevert te worden aan de overheid. Geen van die zaken is gebeurd! Ze waren beschermd en God zal Zijn volk ook in de toekomende tijd beschermen  17:12-15.
Jezus vraag om bescherming heeft eenheid tot doel. tot 4 keer toe bidt Hij opdat zij één zijn en beschrijft hoe Hij één is met de Vader en één wil zijn met ons.

Wie naar onze huidige kerken en gemeentes kijkt ziet helaas een triests beeld van versplintering, wijzen met de vinger, roddel en laster. Alles waarvan we weten dat we dat als één lichaam niet zouden moeten doen, is realiteit. Heeft God dan gefaald en Jezus gebed niet beantwoord?
In de grondtekst staan een paar woorden die daar licht op werpen. Kijk naar v23 dat zij volmaakt tot één zijn, ik wil focussen op het woord ‘volmaakt’. De werkwoordsvorm van τετελειωμένοι zegt: ‘volmaakt gemaakt worden’. Het gaat om een zaak die nog niet zo is, maar waar naar toe wordt gewerkt.
En voor een nog dieper begrip, het woord zijn in de zin opdat zij één zijn, gaat over een bestaansvorm: I am; Ik ben. Een dubbele bekrachtiging dat het lichaam van God bedoelt is om als God te zijn.
Die verheerlijkte situatie hebben we nog niet bereikt. Zoals ons sterfelijke lichaam nog niet verheerlijkt is, zo is het lichaam van de gemeentes nog niet verheerlijk, maar het ligt wel in het verschiet. We zullen een grote schare zien uit alle volken, stammen, natiën en talen, voor het Lam zeggende :” de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam! Openb.7:9, 10.

Hoe zullen wij dan omgaan met het huidige beeld van kerken en gemeenten waar we tegenaan kijken?
Verwarring is een onderdeel van de vloek uit Deut.28:20 De Here zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet. Jezus christus is voor ons tot vloek geworden en heeft voor al onze zonde betaald. Naast een aandachtig luisteren naar God en Zijn woord bewaren (Deut.28:1), mogen we de geestelijke strijd strijden tegen alles wat onze eenheid bedreigt. Verwarring, twist en verdeeldheid is een gebed voor de tegenstander, Ps.55:10.
Wij mogen ons één maken met het gebed van Jezus om ons allen één te maken.
Schaamte over de huidige situatie is daarin een niet helpende emotie. Schaamte dekt de zaak toe in plaats dat het Gods licht erin laat schijnen. Daarom zou ik eerder willen zeggen dat de kerken en gemeenten hun hoofd moeten opheffen en zeggen: “Nee we zijn niet volmaakt, maar we hebben een volmaakte God, die ons volmaakt zal maken. Onze Jezus heeft de wereld overwonnen en wij zullen één worden, omdat God één is”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s