Spreek leven!

Spr.12:14 Van de vrucht zijns monds wordt iemand met het goede verzadigd

Spreek goede dingen over jezelf, huisgenoten en je leefomgeving uit. Spreek hetgeen je in de realiteit wil zien, want woorden hebben scheppende kracht. Zeker als het Gods woorden zijn!
Neem iedere dag tijd om Zijn woord te proclameren en het zal je leven veranderen.

Ps.121 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?PS.121
Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten dat mijn voet wankel, mijn Bewaarder zal niet sluimeren
Zie de Bewaarder van (
vul je naam in) sluimert nog slaapt.
De Here is mijn Bewaarder, de Here is Mijn schaduw aan mijn rechterhand.
De zon zal mij overdag niet steken, noch de maan s’nachts.
De Here zal mij Bewaren voor alle kwaad; Hij zal mijn ziel bewaren.
De Here zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Jes.40:29 U geeft mij kracht als ik moe ben en U vermeerdert mij sterkte, want ik verwacht U, daarom zal ik nieuwe kracht putten. Ik zal opvaren met vleugelen van arenden, lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden.

Jes.43:1 Ik zal niet vrezen want U heeft mij bij mijn naam geroepen, ik ben van U. Rivieren zullen mij niet wegspoelen, vuur zal mij niet verbranden, want U de Here bent mijn God.

43:18 Ik zal niet denken aan wat vroeger gebeurde, want U maakt iets nieuws, het zal nu uitspruiten en ik zal er acht op slaan.

44:3 U zal water gieten op mijn dorstige land en beken op het droge; U zal Uw Geest uitgieten op mij en op mijn nakroost en zegeningen op mijn nakomelingen.

45:2 U zal zelf voor mij uitgaan en de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal U voor mij verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. U zal mij geven de verborgen schatten en de rijkdommen van verborgen plaatsen, en ik zal weten dat U mijn God bent, die mij bij mijn naam geroepen heeft.

Chronologisch lezen week 24

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

a903395a414d20e3c97371e42307b3ca162 1 Koningen 7; 2 Kronieken 4
163 1 Koningen 8; 2 Kronieken 5
164 2 Kronieken 6; 7; Psalm 136
165 Psalm 134; 146; 147; 148; 149; 150
166 1 Koningen 9; 2 Kronieken 8
167 Spreuken 25; 26
168 Spreuken 27; 28; 29

Ps.147:3 Hij geneest de verbrokenen van hart
en verbind hun wonden.

Nuchter!?!

Het gebeurde me in een flits, verontwaardiging, het gevoel dat er onrecht werd gedaan op basis van een compleet onduidelijk argument. En voordat ik het me goed en wel gerealiseerde, was ik de addtext_com_MDkzNDI3MzIxMgstrijd aangegaan, want dit kon niet, niet goed voor de kids, onlogisch, en een rare redenatie…..zo reageren mijn emoties in mij. Het koste me dan ook wat tijd om die emoties weer los te laten en om weer in balans te raken. Toen ik erop terug kon kijken verbaasde ik me over de heftigheid en de kracht van mijn eigen gevoelens. Ik was me er niet van bewust dat ik zo sterk kon reageren.
Door afstand te nemen en objectief ernaar te kijken was ik ook in staat om onder ogen te zien dat ik niet perse gelijk had, ook al voelde het zo sterk als onrecht. En het was nog maar de vraag of de werkwijze die nu was toegepast wel handig en oplossend was geweest.
Op de terugweg op mijn fiets naar huis vergaf ik mijn collega, accepteerde de beperkingen van de mensen met wie ik samenwerkte en mijzelf; bad om rust in mijzelf, om Gods macht, liefde en gerechtigheid in de situatie.
Maar de rust kwam pas echt toen God de volgende morgen tegen mij zei : kom tot bezinning en wordt nuchter (1Petr.4:7) zodat je kan bidden.  En de onderstreepte teksten lichten op wandelt in de vreze de tijd uwer vreemdelingschap.
Emoties kunnen een zeer krachtig signaal afgeven en het is goed dat ze signaal afgeven. Zoals een brandalarm luidt genoeg moet klinken om iedereen te waarschuwen bij brand, maar het is niet de bedoeling dat er dan paniek uitbreekt en we als een kip zonder kop gaan reageren. Dan gebeuren er ongelukken, bij brand is er een plan en mensen die een bepaalde taak moeten invullen.
Bij heftige emoties is het beter om God de leiding te geven, te luisteren naar de stem van de heilige Geest. Uiteindelijk ben ik daar niet geplaatst om mijn eigen gelijk te halen, maar om God te dienen, Zijn liefde te laten zien en Hem groot te maken. Emoties zijn er niet om als een kip zonder kop in mee te gaan.
Oké, dat laatste stuk was even niet zo goed gelukt. Dank U wel voor Uw genade, ik mag falen en opnieuw beginnen.
Het was even een wake-up-call, emoties zijn sterk en kunnen je even volledig de baas zijn in een situatie, maar dat wil niet zeggen dat die emoties de waarheid zijn, dat ze werkelijk gelijk hebben en zeker niet dat ze leiden tot goed handelen.
1 Tess.5:8 Laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van hoop der zaligheid.

Gods verlangen

36e615e4a83e5e36d49309e2f29ac626
aquarel van Steve Hanks

In mijn professionele leven ben ik op dit moment omringt door moeders en zwangere vrouwen. En ik zie vaders  die hun kinderen komen halen en brengen, vaders die trots en betrokken bij hun kroost zijn.
Hoewel ik niet meer de leeftijd heb om kinderen te krijgen, kan ik me prima inleven in de positie van die moeders. Ik weet hoe het is om zwanger te zijn of een sterke kinderwens te hebben. Dat gevoel dat je met heel je hart en wezen uitziet naar zwanger worden of de geboorte van je kind. Zo’n sterk verlangen dat je hele denk en belevingswereld daarom heen cirkelt en dat je niet meer goed weet hoe je leven verder moet, als je niet zwanger wordt en er geen kinderen komen.
Maar ik vraag mij af hoe dat is voor vaders? Ik kom zelden vaders tegen die op zo´n sterke wijze naar kinderen verlangen, zoals vrouwen dat soms hebben.
Aan de andere kant kan ik mij wel voorstellen dat God de Vader op die manier naar kinderen verlangt, zoals een vrouw kan verlangen naar een zwangerschap. Ik kan me voorstellen dat God met heel zijn hart kan verlangen naar mensen die zonder Hem in deze wereld zijn. Hij ziet alles, hun mooie en unieke kanten, hun beperkingen en hun verdriet. Een moeder zou zich compleet verscheurd voelen, als ze daar niet bij betrokken mag zijn, niet mag troosten, zorgen en pleisters plakken, omdat het kind “die deur dicht heeft gedaan”. Aangezien God moeders met deze gevoelens heeft geschapen, zijn verlangens uit Hem voortgekomen en deel van Zijn karakter. God verlangt naar kinderen, zoals een vrouw verlangt. Voortdurend spreekt Hij in zijn woord over de mens als Zijn kinderen, Gods hart loopt ervan over. Hij drukt Zijn verlangen uit in de vergelijking van de verloren zoon, en roept uit over Jeruzalem Matt.23:37 (Jeruzalem) hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen die haar kuikens onder haar vleugels vergadert, maar gij hebt niet gewild. Gods gehele gedachten gaat uit naar kinderen.
Maar een vader kan alleen kinderen krijgen door een vrouw heen, het is niet in zijn macht om ze te baren. God kan alleen kinderen krijgen door Christus Jezus heen. Ef.1:5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus – 7. In Hem hebben wij de verlossing van Zijn bloed.
Zoals de mens in het natuurlijke wordt geboren in bloed, zo wordt de mens ook geestelijk geboren door het bloed van Jezus Christus, tot aanneming als zonen Gods.
Hoewel alle persoonsvormen van God in een mannelijke vorm worden aangeduid, naar het hoofd en de hoogste autoriteit, zijn de vrouwelijke rollen en functioneringen daar volledig in opgenomen, verpakt als het ware. Zoals de rib waar Eva uit werd gevormd,  midden in het lichaam steun en bescherming geven aan het lichaam, zo is het vrouwelijke geheel in God opgenomen. Het mannelijke en vrouwelijke is in Hem niet gescheiden, maar een onlosmakelijke eenheid.
Onze God is één (Deut.6:4)

wijsheid door verdriet

Hoe je omgaat met moeilijkheden in je leven, is bepalend voor de uitkomst hoe je er zelf als mens uit tevoorschijn komt. Niemand kiest ervoor om een mopperige, negatieve, v4fcebba42b412fcfa491b10776deb416enijnige of bittere persoon te worden. Hoe komt het dan toch dat sommige mensen veel lijden mee maken in hun leven en daar mooi uitkomen, terwijl een ander er geen prettiger mens van is geworden?
Onderweg naar die uitkomst, zijn er vele keuze momenten geweest die een negatieve uitslag tot een feit hebben gemaakt.
Prediker 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
Dat lijkt een depressieve gedachte, maar Prediker laat zien dat lijden en verdriet, kennis en wijsheid  als opbrengst kunnen geven. De keus die onderweg gemaakt wordt is dat deze persoon zich steeds in het lijden afvraagt “Wat kan ik hiervan leren?”.
Iemand die na veel verdriet daar met een zacht hart uitkomt, heeft onderweg gevraagd :”Heer laat mij Uw genade en Uw liefde zien in deze situatie”.
Wie te midden van de nood roept :”Ik wil Uw wonderen en Uw oplossingen zien in dit probleem”, die zal er met een sterker geloof uitkomen en een getuigenis hebben.
Al deze vragen zijn zinvol om vast te houden in het midden van de storm, omdat ze de situatie overstijgen en God erboven plaatsen.
Zien op de situatie, je erover beklagen, je er tegen verzetten, ervoor vluchten, je verantwoordelijkheden bij anderen op hun bordje leggen of in boosheid blijven hangen, zal een vrucht doen groeien van bitterheid, mopperigheid, boosheid en venijn.
Mag je dan niet boos zijn? Natuurlijk wel, maar het zijn geen emoties om in te parkeren. Het zijn normale emoties die we allemaal als mens ervaren, maar dan weer door. Je kan niet in die emoties blijven, ga erdoorheen want ander geven ze een ongewenste uitkomst.
Ga er doorheen, leer van de moeilijkheden en vraag God om Zijn sterkte, Zijn kracht, Zijn wonderen, Zijn genade en Zijn vrede. Zodat we meer gaan lijken op Hem, door de moeite heen.

Ja, dat doe ik!

Ik wil beginnen met een vraag. Hoe lastig vindt jij het om objectief naar jezelf te kijken en te erkennen “Ja, dat doe ik”. Dit is mijn gedrag.
Iets onder ogen durven te zien is namelijk de sleutel die groei ontsluit.
Door te zien en te erkennen ontstaat de mogelijkheid om te veranderen, te groeien, een goede hulpvraag te stellen of juist te kunnen zien dat je ergens goed in bent.
Wie regelmatig dr. Phil kijkt kent vast wel zijn uitspraak “je kan niet veranderen, wat je niet erkent”. Toch ontkennen we heel vaak en kijken we met een balk in ons oog, naar de splinter van een ander. Of we dragen andere oorzaken aan, we kunnen er niets aan doen, die ander of de situatie veroorzaakt ons gedrag, wij konden echt niet anders.
Vanaf het eerste moment God aan Adam en Eva vroeg :“Hebben jullie van de boom gegeten, waarvan Ik je verboden hebt te eten”, zien we een vast patroon die door de zondeval is ontketend. “De slang heeft het gedaan; de vrouw die U mij heeft gegeven”, dat maakte dat we hebben gegeten.

Je zou misschien verwachten dat een heel jong kind nog puur is, maar spreek een peuter die met anderen speelt aan op het feit dat hij schreeuwt, dan zal het kind direct naar een ande41b458c20a6f8cb307d52121c41b1aa7r wijzen, want hij heeft zijn blokje afgepakt! We kunnen het helemaal over zijn gedrag hebben, want de focus is op de foute ander.
Wil je met je collega in gesprek over een bepaalde manier van handelen, dan zal die hoogst waarschijnlijk gaan uitleggen waarom hij dit doet zoals hij het doet, verwachtend dat jij het dan begrijpt.
En soms zijn er hele begrijpelijke redenen, maar dat maakt het gedrag of de handeling die is gedaan niet anders. Zoals mijn dochter zo mooi opmerkt: Het feit dat iemand in een rolstoel zit, maakt de pijn niet minder als hij tien keer over je tenen rijdt”.

Daarom zijn er geen grote of kleine zonden voor God, zonde is gewoon gedrag wat Hem pijn doet. Verstoppen, recht praten of beargumenteren maakt de situatie eigenlijk slechter, want het verandert er niets.
De weg tot de oplossing is niet moeilijk, het vraagt alleen van ons om te erkennen wat we doen en God staat met open armen voor ons klaar. Jes.1:18 Kom en laat ons tezamen richten, laten we deze zaak regelen, vertaald de NIV. Al waren je zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als de sneeuw. Al zou je van top tot teen diep donker rood gekleurd zijn, zo fout, dan zal de genade van de Zoon je er helemaal van schoon maken. Als jij gewillig bent en luistert zal je het goede van het land eten.
Het erkennen van de waarheid over ons eigen gedrag, maakt ons vrij en het zet het goede van God vrij; Zijn genade, Zijn verlossing en bevrijding.

Chronologisch lezen week 23

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

f566e45e45517a0b222cf3fc7f7c772c
bron: fabforgottennobility.tumblr.com

155 Spreuken 7; 8; 9
156 Spreuken 10; 11; 12
157 Spreuken 13; 14; 15
158 Spreuken 16; 17; 18
159 Spreuken 19; 20; 21
160 Spreuken 22; 23; 24
161 1 Koningen 5; 6; 2 Kronieken 2; 3

Spr.16:16 Hoeveel beter is het
wijsheid te verkrijgen dan goud,
hoeveel verkieslijker is het
verstand te verwerven dan zilver.

Elke dag overvloed

Ex.16:4 Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen.background-2561_960_720

Iedere morgen ga ik met mijn Bijbel aan tafel zitten. Soms komt er een tekst in mijn gedachten, soms lijkt een tekst van een bladzijde naar voren te springen, ook eigen ik me teksten toe voor die dag, omdat ze tot mijn hart spreken.
Vaak zijn het er 4 of 5 die ik op een memoblaadje schrijf, die ik in mijn broekzak steek voor overdag. Dan kan ik erop terug vallen als ik aan het werk ben.
Het kan gebeuren dat ik de volgende morgen hetzelfde memoblaadje op tafel leg omdat er best nog wat bij geschreven kan worden en die teksten van gisteren waren goed, ze kunnen toch best nog een dag mee?? En toch werkt dat niet. Op één of andere manier lijken de teksten van gisteren iets van hun impact te zijn verloren en zijn er vandaag weer andere teksten die precies de spijker op zijn kop slaan.
Eigenlijk weten we wel dat dit geestelijke principe zo werkt. We zagen het in het O.T in het beeld van manna wat elke dag vers verzameld diende te worden. Het manna van de vorige dag was bedorven, niet meer bruikbaar. Jeremia zei in Klaagliederen 3:22 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.  –Veelvuldig blijkt uw trouw!  Nu is het niet zo dat de teksten van gisteren onbruikbaar zijn geworden, maar ze voeden me niet meer in de mate waarin ze dat gisteren deden, ik heb nieuwe nodig.
Bijzonder dat zo een memoblaadje in mijn broekzak dat zo duidelijk maakt.
Elke dag heeft God nieuwe zegeningen voor ons in petto. Met de nieuwe dag heeft Hij ook al voorzien in de oplossingen die we vandaag nodig hebben, de raad die we nodig hebben, de kracht die we nodig hebben. Hij heeft al voorzien en het is aan ons om te verzamelen, te ontvangen en rentmeester te zijn over onze geestelijke inkomsten en uitgaven.

Laatst sprak ik met iemand die zei: “Ik moet het rustiger aan doen soms, maar dat kan ik niet zo goed ik ben nu eenmaal altijd druk, anderen moeten mij erop wijzen om rust te nemen”. Dat klinkt heel mooi. Het is een manier om je zelfbeeld de schijnglans van een ijverig mens te geven, een harde werker. Maar eigenlijk spreekt het van slecht rentmeesterschap over je noden en behoeften. Die persoon maakt indirect andere mensen medeverantwoordelijk voor iets wat hij zelf moet doen, namelijk aan Gods voeten zitten en elke dag nieuw manna verzamelen.
Er is genoeg! We hebben een God van overvloed.
En als je zelf nog niet zo goed in staat bent om het uit je Bijbel te halen dan zijn er genoeg goede schrijvers die een dagelijkse overdenking uitgeven; er zijn online preken te beluisteren, radio uitzendingen te volgen…..Neem en eet, want er is meer als dat we op kunnen.

Antwoord op afwijzing, schaamt en eenzaamheid

Matt.27:46 Eli, eli, lama sabachtani? ; Mijn God, mijn God, waarom hebt gij Mij verlaten?54ab4275e6a461124fb9c2b6c7f41021

Een grotere afwijzing, schaamte en verlatenheid bestaat er niet.
Hij werd door Zijn eigen volk afgewezen, door de overheid gemarteld en aan schaamte en spot overgeleverd, door zijn vrienden verlaten en verraden, en nu Zijn eigen Vader?
Op het moment dat alle zonde van de gehele mensheid op Zijn schouders komt te liggen, brengt de zonde scheiding tussen de Zoon en Zijn Vader. Een diepere scheiding, eenzaamheid, afwijzing en schaamte bestaat er niet.
Naakt, met lege handen, van elk recht, elke zelfbeschikking ontnomen.
Alles heeft Hij voor ons gedragen.
Er is geen emotie, gevoel of omstandigheid, die Jezus niet op zich heeft genomen en ervoor heeft betaald aan het kruis.
Elk gevoel van afwijzing wat we maar ervaren, is betaald aan het kruis.
Elke eenzaamheid, is betaald aan het kruis.
Elke schaamte is betaald aan het kruis.
De boze heeft niet het recht om ons daarmee aan te vallen, Zijn bloed heeft er al voor gevloeid.
Dat geeft ons de mogelijkheid om in Christus te schuilen en tegen gevoelens van schaamte, afwijzing en eenzaamheid te zeggen : Ga weg van mij, je bent een leugenaar.
Ik ben nooit alleen.
En zoals wij de helm van het heil mogen opzetten om vernieuwd te worden in ons denken, zo mogen we de Vader vragen ons te vernieuwen in onze emoties.
2 Petr.1:3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met Alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem.

Gebed: Heer vergeef me dat de leugen van afwijzing, schaamt en…( vul in) in mijn emoties grond heeft gekregen. Was mij er alstublieft van schoon en vul mij met Uw Heilige Geest, om liefde, blijdschap, vrede…(Gal.5:22) in mij woning te doen maken. In Jezus naam.