Op de aarde zoals in de hemel

De discipelen vroegen “Heer leer ons bidden”, en Jezus gaf ons een gebed. Onderdeel daarvan zijn de woorden “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschieden, in de hemel alzo op aarde”.
Met andere woorden “Laat het op de aarde worden zoals het in de hemel is. Laat het Koninkrijk van God hier op aarde komen”.
Als ik daarover nadenk explodeert mijn hoofd van de mogelijkheden, van de gebeden die naar Gods wil zijn. Dan kunnen we bidden voor alles, alles, alles wat niet in overeenstemming is met de cultuur van het Koninkrijk. En we kunnen transformatie bidden, over alles naar de normen en waarden van onze hemelse Vader.
Geen ziekte meer, want die bestaan niet in het Koninkrijk Gods, ‘Heer laat Uw genezing geworden’ . In ons hemelse huis zijn geen afschuwelijke buren ruzies waar kinderen de dupe van zijn, ‘Heer doe Uw koninkrijk neerdalen in hun huis’. Geen winkelovervallen zullen er plaatsvinden, want de geesten van hebzucht, geweld, verslaving en egoïsme zijn verbroken in Jezus naam.
In het Koninkrijk Gods is er een eind aan het liegen, bijten, vervloeken, stroop om de mond smeren en alle wantrouwen. Zwijgen zal het in Jezus naam, ‘laat hun mond gevuld worden met zegeningen en waarheid, en hun hart gevuld met liefde’.
In het Koninkrijk van God zijn geen zorgorganisaties die de boel oplichten, topmannen die dealtjes in achterkamertjes sluiten, geen kernproeven en geen misdadiger blijft ongestraft; want dat zijn de normen en waarden van het Koninkrijk Gods.
Dat zijn gebeden waar God over wil horen van de kinderen van het licht. Laat het onze levensstijl zijn om Goddelijke transformatie uit te spreken. Dan zullen we een zoutend zout en een lichtend licht zijn in deze wereld, die zucht en hunkert naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Omdat God goed is.
En Heer transformeer als 1ste ons hart, zodat bidden naar Uw normen en waarden voor ons zo normaal wordt als ademhalen. Dat bidden niet iets is wat we doen, maar iets wat we zijn als kinderen van het licht.

Bidt voor ons land.

Ik heb me nooit zo bezig gehouden met gebed voor een land. Het zei me nooit zoveel, een land dat leek me zo’n groot ding waar je je als individu klein en machteloos tegenover voelt; als 1 klein stemmetje, tegenover een overstelpende massa. Maar als je de grootheid en de macht van God begint te beseffen en Zijn werk in mensen, wordt het begrijpelijker wat dat betekend op een groter niveau, als dit gebeurd in een heel land.
Een paar weken terug deed God me de belofte dat Hij me zou leren hoe ik voor landen kan bidden. Hierdoor dook ik mijn Bijbel in en kwam tot de ontdekking dat God eigenlijk heel veel over ‘naties’ zegt. Ik las er alleen overheen doordat onze vertaling spreekt van ‘volk’, waar de grondvertaling het vaak over een natie heeft, (en een ander woord voor ‘volkeren’ gebruikt). In de onderstaande teksten, waarin ik iets laat zien van Gods werk in een natie ben ik daarom van de grondvertaling uitgegaan.
Tot besluit wil ik eindigen met een prachtig gebed wat je voor ons land zou kunnen gebruiken, uit de New Jerusalem Bible vertaling.

Ps.33:12 Gelukkig is de natie, welks God de Here is; het volk, die Hij zich ten erfdeel koos. Door het 2de deel van de zin, zijn we geneigd om hier specifiek aan Israël te denken, maar het is groter als dat. Een natie/volk bestaat uit mensen. Mensen die allemaal door God zijn uitverkoren, gekocht en betaald met Zijn bloed.
Ps.22:28 Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren, alle geslachten der volken zullen zich buigen voor Zijn aangezicht.
Wanneer er in een land veel mensen zijn die God groot maken en Hem aanbidden, dan mag dit land zich gelukkig prijzen. Bij individuen verandert het ‘klimaat’ van hun leven, hun handel, wandel en hun keuzes; zo verandert  dit ook voor een natie wanneer die God gaat najagen. De liefde en barmhartigheid in zo’n land neemt toe.
Zoals mensen worden getransformeerd naar Zijn beeld en gelijkenis, zo kan Hij een hele natie kenmerken met de eigenschappen van Zijn karakter. Ex.34:6 “barmhartig, genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw”. De vrede breidt zich uit en dit gebeurd los van wie de politieke beslissingen neemt, want 1 bestuurder kan een besluit nemen, maar een volk is bepalend voor de uitvoering van het besluit. Het volk bepaald de ‘temperatuur’, of ze ergens enthousiast voor zijn en met welke kracht ze ergens voor staan.
Ps.33:10 de Here verbreekt de raad van de natie, ineffectief maakt Hij de gedachten van een volk; de raad van God houdt eeuwig stand. Wat uit God geboren is overwint de wereld!

Ps.67 May God show kindness and bless us and make His face shine upon us (in the Netherlands).
Then the earth will acknowledge your ways, and alle the nations your power to save.
Let the nations (Netherland) praise you God,
let alle the nations praise you.
Let the nations (..) rejoice and sing for joy,
for you judge the world with justice
You judge the peoples with fairness,
You guide the nations(..) on earth.
Let the nations praise you God,
Let alle the nations praise you.
The earth has yielded its produce;
God, our God has blessed us(..).
May God continue to bless us,
and be revered by the whole wide world.

In het centrum van Zijn liefde.

We hebben een goede, liefdevolle volmaakte Pappa. Dat weten we met ons hoofd, maar het is soms lastiger om je te realiseren wat dat emotioneel voor ons betekend. Wat betekend dat voor onze denkwereld en de onderbewuste aannames waar we mee leven?
Ik werd hierbij bepaald doordat ik het laatst ergens moeilijk mee had. Ik worstelde, het schuurde emotioneel, het deed pijn, maar kon ik niet precies ontdekken waarom, totdat de Heilige Geest met zijn licht erop scheen.
In het verleden heb ik een lange periode geleefd met te korten. Bepaalde zorg en aandacht die eigenlijk normaal zou moeten zijn, was niet aanwezig. In mijn gevecht om te leven met die voortdurende te korten, heeft de boze ingeprent:  ‘je hebt het niet en het gaat ook nooit gebeuren ook; anderen krijgen dat, maar jij zal datgene waar je naar hunkert nooit krijgen’. En ziende op mijn omstandigheden en menselijk onvermogen leek dat een onweerlegbare waarheid. Dat is wat de boze doet, hij brengt je in een emotioneel klimaat wat zegt: “slikken of stikken; my way or the highway”. Hij doet je zien op omstandigheden en op mensen, gebruikt ze als een mes om nog dieper in de wond te snijden.
Die leugen schiet wortel en zonder dat je het zelf in de gaten hebt en veel later, wanneer de situatie totaal verandert is, positioneerde ik me, onbewust, langs de zijlijn. Gepositioneerd naar de leugen die was geplant : “uitgesloten, niet voor jou, altijd voor anderen; jij mag anderen aanmoedigen en blij voor hun zijn…..”. Die positionering is bepalend voor wat er in de praktijk gebeurd, anderen staat vooraan en zo is de cirkel rond, de leugen wordt door de praktijk bevestigt.  Naar uw geloof zal het geschieden, Matt.9:29, heet dat geloof ik.
Totdat een ander geloof sterker wordt, namelijk: Wij hebben een goede Pappa!
Hij sluit geen kinderen uit! Al Zijn kinderen zijn in het centrum van Zijn liefde.
Toen Jezus bad “al het mijne is het Uwe en het Uwe is het Mijne”, had Hij het over alle kinderen Gods die door Hem zijn aangenomen (Joh.17:9-10) en in Hem geborgen zijn. In Hem gepositioneerd aan de rechterhand van de Vader, in het Koninkrijk Gods. We zijn van geen enkel goede gave van God uitgesloten.
Gebed: Heer vergeef me dat ik de leugen van “uitgesloten zijn” heb geloofd. Ik doe de leugen weg; wilt U mijn denken en mijn emoties schoonwassen en vernieuwen naar Uw waarheid, in Jezus naam. Maak mij moedig om mijzelf te positioneren naar die waarheid en vul me met vrijmoedigheid.

5 grote sjokkende olifanten.

In mijn werk met ernstig meervoudig gehandicapten moeten begeleiders er voortdurend rekening mee houden dat de informatie verwerking bij onze bewoners zeer vertraagt verloopt. Het overkomt ze dat wij ze een jas aantrekken om naar buiten te gaan en wanneer wij al buiten met ze lopen, begint het pas tot ze door te dringen dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Als geheugensteuntje voor onszelf om dit beter te begrijpen visualiseren we 5 olifanten die sjokkend ons pad kruisen. Dat is ongeveer de tijd die sommige bewoners nodig hebben om zo’n verandering te begrijpen. Dat is heftig, denk je nu misschien, maar wanneer ik kijk naar mijn geestelijke leerproces, vraag ik mezelf af of wij het nu zoveel beter doen.
Soms kan je van buitenaf in iemand zijn geestelijke leerproces meekijken. Als buitenstaander is het eenvoudig om te zien welk gedrag die persoon mag gaan loslaten en welke richting hij zich meer mag gaan ontwikkelen. En dan duurt dat maanden, soms zelfs jaren, en ik heb niet de illusie dat ik het er nou zoveel beter vanaf breng. Er gaan niet eens 5 sjokkende olifanten voorbij, maar 5 slakken die zijn overleden voordat ze zijn overgestoken!
Heb je ook wel eens het gevoel, dat je denkt: hoe lang duurt het eigenlijk voordat het kwartje valt? Voordat ik precies snap waar God met mij naar toe wil, wat Hij voor ogen heeft, ik mijn les geleerd heb en door mag naar “het volgende level”?
Gelukkig kijk God niet zo naar ons proces. In God wereld bestaat namelijk geen tijd. Hij kijkt niet op de klok en telt niet in jaren. Hij maakt geen vergelijking met olifanten, slakken of welk ander levend individu ook (en zeker niet met andere mensen). Hij zit niet zijn ongeduld te verbijten en heeft nooit de impuls om ons een schop onder ons kont te geven. Hij is immers geen mens.
Al wat van belang is, is onze aandacht voor Zijn leiding, luisteren naar Zijn stem en onze bereidheid om Hem te volgen. Zolang we Zijn hand vasthouden maakt het niet uit of we “geestelijk kilometers maken” of naar ons idee geen millimeter vooruit komen. Zolang we vasthouden zijn we precies op de juiste plaats.

Bidden als een bedelaar of een brutaaltje?

“Mamma mag ik een lolly?, “vraagt mijn kleindochter aan haar moeder.
“Nee”, zegt mijn dochter :”Je hebt vanmiddag al een lolly gehad”.
“Mag ik dan een appel?”.
“Ja, die mag je wel pakken”.
Op het moment dat mijn kleindochter haar vragen stelt weet ze dat beide dingen in huis zijn. Ze vraagt niet iets dat er niet is, ze vraagt alleen of ze het NU mag. Die lolly’s zijn uiteindelijk allemaal voor haar want haar zusje is er nog te klein voor.
s’Avonds zit ik te kijken naar een rapportage over kids in de sloppenwijk in Colombia. Ze bedelen, sommige lusteloos, andere snel en agressief, maar allen aanhoudend, zonder te stoppen. Ze hebben niets, dus hun vragen heeft een ander karakter als de manier van vragen van mijn kleindochter.
Hier moest ik aan denken toen ik luisterde naar de gebeden van een aantal mensen.
Sommige zijn van mening dat je aanhoudend met smeken moet bidden, terwijl anderen menen dat we voor dingen moeten danken omdat we het al hebben.
Een bede als “Heer bescherm die persoon in die situatie”, moet in hun optiek zijn “dank U wel dat U onze Beschermer en Bewaarder bent” zoals in Ps.121 staat, God doet het al. De achterliggende gedachte is dat wij geen bedelaars zijn, in Jezus Christus zijn wij rijk.
Beide visies zijn Bijbels te onderbouwen.
Beide zijn waar en beide visies zijn te weerleggen.
Aanhoudend op de deur kloppen vanuit radeloosheid en angst dat het helemaal mis gaat en de problemen niet zullen worden opgelost, weerspiegeld een gebrek aan kennis van de grootheid van God en onwetendheid van onze identiteit. Ja, we hebben noden, maar we zijn niet radeloos, zoals Paulus dat zegt in 2 Cor.4:8. Soms ervaren we druk, maar we zitten niet in het nauw. God is groot en goed, en zeer bij machte om in elke nood te voorzien.
Aan de andere kant had ik er zeer van op gekeken, wanneer mijn kleindochter een lolly had gepakt met de woorden :”Dank je wel mamma dat je altijd lolly’s voor me hebt…”, en er simpelweg 1 neemt. Ook in die situatie is er spraken van een gebrek aan kennis wie God is; groot en ontzagwekkend, een heilig Koning, majesteit. En wij zijn zonen en dochter van de Koning, bekleed met waardigheid, vrede, zachtmoedigheid en geduld.
Gebed: Heilige Geest van God U kent ons hart, doorzoekt  en proeft het. U weet uit welke geest mijn gebeden zijn. Wilt U mij vullen met rechte kennis wie de Vader en wie ik ben als kind van de allerhoogste Koning.